יעל  קוכמן

יעל קוכמן

Head of Indound Marketing Mapp

דוברים נוספים באירוע CUSTOMER-EXPERIENCE

Open Accessibilty Menu